Ing. Pavel Ďuračka

Bakalářská práce

Personální řízení v malé a střední firmě

Personal management in a Small and Medium - sized Enterprise
Anotace:
Tato bakalářská práce je rozdělena na úvod, který je jednak pohledem do minulosti personálního řízení a zároveň zamyšlením nad nevyhnutelným vývojem této oblasti v dnešním světě. Navazuje částí teoretickou, v jejíž první polovině se zabývá úlohou řízení lidských zdrojů, jeho významem pro firmu, definuje a blíže popisuje pojmy, jako personální strategie, personální politika, intelektuální kapitál. V …více
Abstract:
This thesis is divided into introduction, which is review of personnel management’s history and simultaneously it is a reflection of personnel management development in current world. It follows theoretical part and in its first half is focused on role of human resource management, its meaning for firm. It defines and describes the concepts as a recruitment strategy, personnel policy, and intellectual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jiří Zahrádka
  • Oponent: Ing. Robin Čejka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní