Bc. Eliška Konopáčová

Diplomová práce

Biomarkery oxidativního stresu využitelné při vyhodnocování testů ekotoxicity nanonočástic na roupici Enchytraeus crypticus

Biomarkers of oxidative stress applicable within evaluating ecotoxicity tests of nanoparticles on annelid Enchytraeus crypticus
Anotace:
Cílem předložené diplomové práce byl výběr a optimalizace ekonomicky nenáročných biochemických testů pro citlivou detekci oxidativního stresu způsobeného nanočásticemi ZnO. Teoretická část práce se zabývá využitím a možnou toxicitou nanočástic ZnO. Dále jsou v ní rozebrány mechanismy indukce oxidativního stresu a nejběžnější způsoby jeho detekce. Pozornost je věnována především biochemickým testům …více
Abstract:
The aims of this diploma thesis were to select and optimize low cost biochemical methods for a sensitive detection of oxidative stress caused by ZnO nanoparticles. The theoretical part deals with the application and potential toxicity of ZnO nanoparticles. Furthermore, mechanisms of oxidative stress induction and the most common options of detection are discussed. The main focus is given on biochemical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Konopáčová, Eliška. Biomarkery oxidativního stresu využitelné při vyhodnocování testů ekotoxicity nanonočástic na roupici Enchytraeus crypticus. Pardubice, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Speciální chemicko-biologické obory / Bioanalytik