Michaela SARGANKOVÁ

Bakalářská práce

Zahraniční studijní pobyt jako součást přípravy na výkon profese sociální práce

Study abroad as part of preparation for the social work profession
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá hodnocením zahraničních studijních pobytů očima studentů oboru sociální práce na Ostravské univerzitě a zda během pobytů získali znalosti, které jim mohou pomoci v uplatnění se na pozici sociálního pracovníka. Cíle: - prozkoumání, zda studenti studijního programu sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity získali nové znalosti nebo dovednosti, které by …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the evaluation of foreign study stays through the eyes of students of social work at the University of Ostrava and whether they gained knowledge during their stays that can help them in their careers as social workers. Objectives: - To investigate whether students of the social work program at the Faculty of Social Studies of the University of Ostrava gained new knowledge …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2024
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Veronika Mia Racko, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SARGANKOVÁ, Michaela. Zahraniční studijní pobyt jako součást přípravy na výkon profese sociální práce. Ostrava, 2024. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií