Bc. Olga Evtushenko

Bachelor's thesis

Marketingový komunikační mix vybraného podniku

Marketing Communication Mix of the Chosen Company
Abstract:
V této bakalářské práci se zabývám problematikou projektování marketingových aktivit vybraného podniku, v tomto případě jezdeckého areálu. Pro tento projekt uvádím základní relevantní teoretická východiska, která aplikuji na specifickou oblast jezdeckého sportu oborově a speciálně pak pro daný podnik (Equiland). Výstupem práce je tedy projekt marketingového mixu a komunikačního mixu tohoto podniku …more
Abstract:
In this Bachelor work I deal with issues of Marketing Activities planning for the Chosen Company, in this case for the equestrian compound. For this project I present basic relevant theoretical ground, which I apply on a specific sphere of equestrian sports, then specially on the Chosen Company (Equiland). The output of the work is a project of Marketing Mix and Communication Mix of this Company for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Pavel Čírtek
  • Reader: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní