Bc. Olga Evtushenko

Bachelor's thesis

Marketingový komunikační mix vybraného podniku

Marketing Communication Mix of the Chosen Company
Anotácia:
V této bakalářské práci se zabývám problematikou projektování marketingových aktivit vybraného podniku, v tomto případě jezdeckého areálu. Pro tento projekt uvádím základní relevantní teoretická východiska, která aplikuji na specifickou oblast jezdeckého sportu oborově a speciálně pak pro daný podnik (Equiland). Výstupem práce je tedy projekt marketingového mixu a komunikačního mixu tohoto podniku …viac
Abstract:
In this Bachelor work I deal with issues of Marketing Activities planning for the Chosen Company, in this case for the equestrian compound. For this project I present basic relevant theoretical ground, which I apply on a specific sphere of equestrian sports, then specially on the Chosen Company (Equiland). The output of the work is a project of Marketing Mix and Communication Mix of this Company for …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedúci: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní