Theses 

Marketingový komunikační mix vybraného podniku – Bc. Olga Evtushenko

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Olga Evtushenko

Bakalářská práce

Marketingový komunikační mix vybraného podniku

Marketing Communication Mix of the Chosen Company

Anotace: V této bakalářské práci se zabývám problematikou projektování marketingových aktivit vybraného podniku, v tomto případě jezdeckého areálu. Pro tento projekt uvádím základní relevantní teoretická východiska, která aplikuji na specifickou oblast jezdeckého sportu oborově a speciálně pak pro daný podnik (Equiland). Výstupem práce je tedy projekt marketingového mixu a komunikačního mixu tohoto podniku pro další podnikatelské období.

Abstract: In this Bachelor work I deal with issues of Marketing Activities planning for the Chosen Company, in this case for the equestrian compound. For this project I present basic relevant theoretical ground, which I apply on a specific sphere of equestrian sports, then specially on the Chosen Company (Equiland). The output of the work is a project of Marketing Mix and Communication Mix of this Company for the next business period.

Klíčová slova: Marketing, marketingový mix, SWOT analýza, Porterova analýza pěti sil, konkurence, marketingová komunikace, jezdectví, hipoterapie, marketing jezdeckého sportu, Marketing Mix, SWOT Analysis, Porter Five Forces Analysis, Competition, Marketing Communication, Horseriding, Hippotherapy, Equestrian Sports Marketing.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 14:48, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz