Jana Sanigová

Diplomová práce

Autorské právo v profesi výkonného umělce

Impact of the authors' rights on the performing artist's profession
Anotace:
Autorské právo se v dnešní době dotýká každého. Významně ovlivňuje výkonné umělce, kteří jsou většinou na užívání cizích autorských děl existenčně závislí. Práce analyzuje praktický dopad konkrétních ustanovení českého autorského zákona na profesi výkonných umělců -- hudebníků, charakterizuje kompetence kolektivních správců, poukazuje na úskalí rozdílnosti zákonných úprav v mezinárodním měřítku a definuje …více
Abstract:
The authors' rights nowadays concern every individual. They significantly influence the performing artists, who use authors' works to make their living. This thesis analyses the specific impact of the Czech legal regulations on the professional musicians, describes the competences of the collecting societies, refers to the difficulties due to differences in the legal regulations on the international …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Martin Boháček
  • Oponent: Michal Spirit

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25874

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod