Bc. Klára Vašinová

Bachelor's thesis

Brazilské favely: Vznik a vývoj chudinských čtvrtí v brazilském městě Rio de Janeiro/Favelas do Brasil: A origem e o desenvolvimento das favelas no Rio de Janeiro

Brazilian favelas: Origin and development of slums in brazilian city Rio de Janeiro
Abstract:
The aim of this work is to analyse the existence of brazilian slums, called „favelas“. It tries to describe the main causes of their origin and development. In the work we especially focus on the area of brazilian city Rio de Janeiro. In conclusion, we will try to define governmental attitudes toward this issue and introduce personal statement of current brazilian president.
Abstract:
Cílem práce je zanalyzování existence brazilských chudinských čtvrtí, jinak známých jako „favely“. Snaží se popsat hlavní příčiny jejich vzniku a vývoje. V práci se především zaměřujeme na oblast brazilského města Ria de Janeira. Závěrem se pokusíme popsat vládní přistupy k této problematice a představit osobní stanovisko současného prezidenta Brazílie.
 
 
Language used: Portuguese
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Michaela Antonín Malaníková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Zuzana Burianová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / Portuguese Language and Literature

Theses on a related topic