Bc. Klára Vašinová

Bakalářská práce

Brazilské favely: Vznik a vývoj chudinských čtvrtí v brazilském městě Rio de Janeiro/Favelas do Brasil: A origem e o desenvolvimento das favelas no Rio de Janeiro

Brazilian favelas: Origin and development of slums in brazilian city Rio de Janeiro
Abstract:
The aim of this work is to analyse the existence of brazilian slums, called „favelas“. It tries to describe the main causes of their origin and development. In the work we especially focus on the area of brazilian city Rio de Janeiro. In conclusion, we will try to define governmental attitudes toward this issue and introduce personal statement of current brazilian president.
Abstract:
Cílem práce je zanalyzování existence brazilských chudinských čtvrtí, jinak známých jako „favely“. Snaží se popsat hlavní příčiny jejich vzniku a vývoje. V práci se především zaměřujeme na oblast brazilského města Ria de Janeira. Závěrem se pokusíme popsat vládní přistupy k této problematice a představit osobní stanovisko současného prezidenta Brazílie.
 
 
Jazyk práce: portugalština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Michaela Antonín Malaníková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zuzana Burianová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Portugalský jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma