Mgr. Josef Maryáš

Bakalářská práce

Úloha proteinů regulační dráhy NF-kappaB v procesu metastazování nádorů

The role of proteins involved in NF-kappaB pathway in cancer metastasis
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá rodinou transkripčních regulátorů NF-kappaB (NF-κB) a jejich rolí při vývoji a metastazování karcinomu prsu. Teoretická část práce je věnována proteinům a drahám, jež jsou spjaté s regulací NF-κB. Experimentální část práce se věnuje stanovení exprese šesti proteinů (RELA, PDLIM2, RNF25, TRAF3IP2, STMN1 a YWHAH) na panelu buněčných linií karcinomu prsu. Zjištěná korelace …více
Abstract:
This bachelor thesis focus on NF-kappaB family of transcription regulators (NF-κB) and their role in breast cancer development and metastasis. In theoretical part, proteins and pathways associated with the regulation of NF-κB are reviewed and discussed. In the experimental part, expression of six proteins (RELA, PDLIM2, RNF25, TRAF3IP2, STMN1 and YWHAH) was determined. Correlation between expression …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie