Mgr. Josef Maryáš

Bachelor's thesis

Úloha proteinů regulační dráhy NF-kappaB v procesu metastazování nádorů

The role of proteins involved in NF-kappaB pathway in cancer metastasis
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá rodinou transkripčních regulátorů NF-kappaB (NF-κB) a jejich rolí při vývoji a metastazování karcinomu prsu. Teoretická část práce je věnována proteinům a drahám, jež jsou spjaté s regulací NF-κB. Experimentální část práce se věnuje stanovení exprese šesti proteinů (RELA, PDLIM2, RNF25, TRAF3IP2, STMN1 a YWHAH) na panelu buněčných linií karcinomu prsu. Zjištěná korelace …more
Abstract:
This bachelor thesis focus on NF-kappaB family of transcription regulators (NF-κB) and their role in breast cancer development and metastasis. In theoretical part, proteins and pathways associated with the regulation of NF-κB are reviewed and discussed. In the experimental part, expression of six proteins (RELA, PDLIM2, RNF25, TRAF3IP2, STMN1 and YWHAH) was determined. Correlation between expression …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2012
  • Supervisor: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Biochemistry / Biochemistry