Denisa Müllerová

Bakalářská práce

Historie a vývoj Státního okresního archivu Pardubice do současnosti

History and Development of the State District Archive Pardubice
Anotace:
Práce bude zaměřena na zpracování historie a vývoje okresního archivu, zejména s využitím nepublikovaných pramenů a další související literatury. Pozornost bude věnována odborné společensko-kulturní působnosti archivu a jejím proměnám v čase.
Abstract:
This bachelor thesis will be focused on the treatment of history and development of the district archive, especially with utilize of unpublished sources and other related literature. Attention will be paid to the scientific socio-cultural activity of the archive and its changes during the time.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Müllerová, Denisa. Historie a vývoj Státního okresního archivu Pardubice do současnosti. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická