Tomáš KOLIBA

Bakalářská práce

The defence systems of English and continental castles in the Middle Ages: a comparison

The defence systems of English and continental castles in the Middle Ages: a comparison
Abstract:
This bachelor thesis describes the development of defensive systems of castles in England and continental Europe between the second half of the 11th century and the 14th century. It focuses on the development and the differences of the most common types of castles and their defensive features. It also describes the impact of the Crusades on castle architecture.
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje vývoji obranných systémů středověkých hradů v Anglii a kontinentální Evropě od druhé pol. 11 stol. do 14 stol. Zaměřuje se na vývoj a rozdíly mezi nejběžnějšími typy hradů a jejich obrannými prvky. Rovněž popisuje vliv křížových výprav na hradní architekturu.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2009
Zveřejnit od: 29. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Stella Nangonová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLIBA, Tomáš. The defence systems of English and continental castles in the Middle Ages: a comparison. Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.5.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta