Tomáš KOLIBA

Bachelor's thesis

The defence systems of English and continental castles in the Middle Ages: a comparison

The defence systems of English and continental castles in the Middle Ages: a comparison
Abstract:
This bachelor thesis describes the development of defensive systems of castles in England and continental Europe between the second half of the 11th century and the 14th century. It focuses on the development and the differences of the most common types of castles and their defensive features. It also describes the impact of the Crusades on castle architecture.
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje vývoji obranných systémů středověkých hradů v Anglii a kontinentální Evropě od druhé pol. 11 stol. do 14 stol. Zaměřuje se na vývoj a rozdíly mezi nejběžnějšími typy hradů a jejich obrannými prvky. Rovněž popisuje vliv křížových výprav na hradní architekturu.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2009
Accessible from:: 29. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2009
  • Supervisor: PhDr. Stella Nangonová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOLIBA, Tomáš. The defence systems of English and continental castles in the Middle Ages: a comparison. Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.5.2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta