Bc. Jana Šlancarová

Diplomová práce

Anglie a Karel Čapek. Vydávání a recepce díla Karla Čapka na Britských ostrovech

England and Karel Čapek. The Publishing and Reception of Karel Čapek's Works in the British Isles
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vydáváním a recepcí díla Karla Čapka ve Velké Británii, zčásti také v Irsku. V první části na základě archivních materiálů nakladatelství Oxford University Press a Allen and Unwin rekonstruujeme proces přípravy Čapkovy knihy a čtenáře seznamujeme s hlavními osobnostmi (překladateli, literárními agenty, nejvýznamnějším nakladatelem), které Čapkovo dílo zprostředkovaly …více
Abstract:
This thesis deals with publishing and reception of Karel Čapek´s works in Great Britain and partly in Ireland. In the first part we reconstruct the publishing process according to archive materials of Oxford University Press and Allen and Unwin publishing house. We introduce the main personalities (translators, literary agents and the most important publisher) that helped to bring Čapek´s work to British …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Luisa Nováková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Vokřínek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství historie pro střední školy