Bc. Lukáš Chum

Diplomová práce

Přínosy vybraných projektů aktivní politiky zaměstnanosti v Jihomoravském kraji pro uchazeče o zaměstnání starší 50 let

Benefits of selected active labour market programmes in South Moravia for the older unemployed
Anotace:
Autor diplomové práce: Bc. Lukáš Chum Vedoucí diplomové práce: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. Instituce: Fakulta sociálních studií, MU Brno Název práce: Přínosy vybraných projektů aktivní politiky zaměstnanosti v Jihomoravském kraji pro uchazeče o zaměstnání starší 50 let Počet slov: 21 904 Klíčová slova: Životní situace, sociální fungování, zaměstnatelnost, výcvikové a vzdělávací programy, rekvalifikace …více
Abstract:
Author of the thesis: Bc. Lukáš Chum Thesis supervisor: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. Institution: Faculty of Social Studies, MU Brno Thesis title: Benefits of selected active labour market programmes in South Moravia for the older unemployed Word count: 21 904 Keywords: Life situation, social functioning, employability, educational and training programmes, retraining, benefits of active labour market …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií