Mgr. Bc. Simona Bočková

Bachelor's thesis

Implementace DPZ a GIS v humanitární pomoci a rozvojové spolupráci

Implementation of Remote Sensing and GIS in humanitarian aid and development cooperation
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá využitím technologií dálkového průzkumu Země (DPZ) a GIS pro humanitární a rozvojové účely. V práci jsou obecně popsány dosavadní nástroje, oblasti použití a probíhající projekty. Hlavní část práce se zabývá aplikováním volně dostupných datových sad pro řešení vybraného problému z oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce – detekci malarických oblastí na území …more
Abstract:
The bachelor thesis is focuses on the use of remote sensing and GIS technologies for humanitarian and developmental purposes. The thesis generally describes the existing tools, areas of use and ongoing projects. The main part of the thesis deals with the practical use of freely available data sets for solving a selected problem in the field of humanitarian aid and development cooperation – detection …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 2. 2020
  • Supervisor: Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Radim Štampach, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta