Monika KOŤÁTKOVÁ

Bakalářská práce

Sociální práce s odsouzenými k trestu zákazu vstupu na sportovní utkání

Social work with convicts sentenced to prohibition of attending sport events
Anotace:
Autor se ve své bakalářské práci zabývá problematikou výkonu trestu zákazu vstupu (TZV) v rámci probační a mediační služby. Cílem práce je zejména seznámení s průběhem výkonu tohoto trestu v praxi. Za pomoci případové studie autor popisuje průběh výkonu trestu včetně využitých metod sociální práce, které porovnal s výsledky dotazníkového šetření u pracovníků probační služby. Práce je tematicky rozdělena …více
Abstract:
The author of the bachelor´s thesis deals with the phenomena of punishment of prohibition of attending sport events in terms of the probation and meditation service. The main objective of the thesis is to become familiar with the execution of this punishment practically. Using the means of a case study the author describes the course of performing such punishment including methods of social work, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Horáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOŤÁTKOVÁ, Monika. Sociální práce s odsouzenými k trestu zákazu vstupu na sportovní utkání. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická