Bc. Ondřej VIRT

Diplomová práce

Digitální zpracování obrazu a korekce jeho zkreslení

Digital image processing and distortion suppression
Anotace:
V této práci je řešeno pomocí programu Matlab zpracování obrazu a úprava lokálních částí obrazu pro eliminaci rozmazání, způsobeného pohybem snímaného předmětu nebo pohybem kamery. Dále je řešeno zvýšení lokálního rozlišení obrazu pomocí více snímků metodou tzv. super-resolution imaging. Cílem je vytvořit knihovnu funkcí, které se dají na úpravu rozmazaných fotografií použít. Zkušená obsluha bude mít …více
Abstract:
In this thesis is solved by using Matlab image processing and correction of locals parts of an image to eliminate motion blur caused by the movement of subjects or camera. Further, is solved increase resolution of local parts of an image by using more images. This method called super-resolution imaging. The objective is to create a library of functions which can be use to correct blurry pictures. An …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ivo Veřtát, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VIRT, Ondřej. Digitální zpracování obrazu a korekce jeho zkreslení. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Telekomunikační a multimediální systémy

Práce na příbuzné téma