Theses 

Neobyčejný člověk Přemysl Pitter jako sociální pedagog – Renáta STRAKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Renáta STRAKOVÁ

Bakalářská práce

Neobyčejný člověk Přemysl Pitter jako sociální pedagog

An Extraordinary Man Přemysl Pitter as a Social Pedagogue

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá neobyčejnou osobností sociální pedagogiky minulého století, Přemyslem Pittrem. V teoretické části si definujeme pojem sociální pedagogika a jaké jsou kompetence a uplatnění sociálního pedagoga v současnosti. V druhé kapitole teoretické části více nahlédneme do života, díla a způsobu výchovy Přemysla Pittra. Popíšeme si, jaký byl jeho přínos pro společnost v době válečné i poválečné. Praktická část bakalářské práce zjišťuje pomocí kvantitativního výzkumu povědomí veřejnosti, konkrétně vybraných skupin respondentů, o této neobyčejné osobnosti minulého století. Cílem výzkumu je tedy zjistit, jaké je povědomí veřejnosti o Přemyslu Pittrovi, zda je demokratický způsob výchovy, který zastával, možný aplikovat i na dnešní mládež, a zda by měli pedagogové v budoucnu navázat na jeho práci v oblasti výchovy.

Abstract: This thesis deals with the extraordinary personality of social pedagogy of the last century, Přemysl Pitter. In the theoretical section, we define the concept of social pedagogy and what are the powers and role of a social pedagogue at present. The second chapter of the theoretical part provides an insight into the life, work and ways of education Přemysl Pitter. We will also describe his contribution to the society during the war and post-war periods. The practical part of this thesis investigates the public awareness, specifically with selected groups of respondents, about this important personality of the last century. The aim of the research is to find out what the public awareness of the extraordinary personality of Přemysl Pitter is, whether his democratic way of education can be applied to today's youth, and whether the teachers in the future should follow his example in the field of education.

Klíčová slova: Milíčův dům, Olga Fierzová, pacifismus, Přemysl Pitter, rasismus, sociální pedagogika, výchova.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=34791 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

STRAKOVÁ, Renáta. Neobyčejný člověk Přemysl Pitter jako sociální pedagog. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 13:12, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz