Bc. Michal Šalda

Master's thesis

Externí a interní audit vybrané společnosti

Internal and External Audit of Specific Company
Anotácia:
Tato diplomová práce popisuje interní a externí audit jako takový. Diplomová práce se věnuje historickému vývoji auditu, jeho metodám a chronologicky členěným postupům. Cílem práce bylo převést tyto poznatky do praxe na modelovém příkladu společnosti ABC.
Abstract:
This diploma thesis describes internal and external audit as such. The thesis pays attention to historical development of audit, its methods and chronologically divided procedures. The aim of this diploma thesis was to bring these findings into practice on a model case in company ABC.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedúci: Ing. Jaroslav Veselka, DiS.
  • Oponent: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance