Theses 

Veřejné výdaje a jejich analýza – Bc. Radim Špaček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa

Bc. Radim Špaček

Bakalářská práce

Veřejné výdaje a jejich analýza

Public expenditures and their analysis

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním současného stavu, historického vývoje a mezinárodního srovnání veřejných výdajů v České republice. Podává přehled současného pohledu na tuto problematiku v tuzemské a zahraniční literatuře. Další část práce, i na základě těchto údajů, mapuje situaci v oblasti námětů na reformy na výdajové straně veřejných rozpočtů. Práce dále popisuje metodiku hodnocení veřejných projektů. Praktická část potom představuje konkrétní veřejný projekt Ministerstva financí „Daňová složenka“. Na příkladu tohoto projektu je ilustrována problematika analýzy efektivnosti veřejných projektů.

Abstract: This bachelor thesis deals with mappings current state, historical development and international comparison of public expenditures in the Czech Republic. It presents an overview of the current perspective on this issue in the domestic and foreign literature. Another part of the work, also on the basis of these data, monitoring the situation in the field of ideas for reforms on the expenditure side of public budgets. The work also describes a methodology for evaluation of public expenditure. Practical part then presented a specific public project the Ministry of Finance „Daňová složenka", „Tax check“. The example of this project illustrates the problems of analysis of the effectiveness of public projects.

Klíčová slova: Veřejné výdaje, metody hodnocení, cíle projektu, náklady a užitky, reforma veřejných výdajů, ekonomická efektivnost, outsourcing. Public expenditures, methods of evaluation, project goal, costs and benefits, reform of public expenditures, economic effectiveness, outsourcing.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Petr Ježek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Červenka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 14:37, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz