Mgr. Kateřina Kubenková

Diplomová práce

Právo a náboženské normy

Law and Religious Norms
Anotace:
Vztah práva a náboženských norem je poměrně málo diskutovaným tématem. Náboženské normy, jako součást sociálních norem, jsou dosti odlišné od norem právních. Práce bude zaměřena zejména na křesťanské normy, zahrne tedy i normy církevního práva. Ty mohou koexistovat s právními normami na stejném území, protože oba systémy se vzájemně respektují, dokonce se někdy prolínají. Náboženská svoboda je na národní …více
Abstract:
The relationship between law and religious norms is not discussed very often. Religious norms as a part of social norms are quite different from legal norms. The thesis will focus on Christian’s norms especially, so it will include norms of Canon Law also. These norms can coexist with legal norms in the same country, because both systems respect each other, its even supplement each other. Religious …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta