Renáta NOVÁ

Bakalářská práce

Bolest u onkologicky nemocných z pohledu sestry

Pain in cancer patients form nurses view
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na bolest u onkologických pacientů, její analgetickou terapii a vlivem bolesti na život pacienta. V teoretické části je rozebírána problematika bolesti v podobě souhrnných informací (bolest a kvalita života, bolest a výživa, bolest a vyprazdňování, bolest a pohyb, role sestry v péči o pacienta). Praktická část je zaměřena na průzkum a pozorování v podobě rozhovorů s onkologickými …více
Abstract:
The Bachelor thesis focuses on oncology patients' pain, on analgetic therapy and the influence of pain on patient's quality of life. In the theoretical part, the issue of pain is examined in the form of summary information (pain and quality of life, pain and nutrition, pain and bowel emptying, pain and motion, nurse's role in the care for patients). The practical part deals with survey and observations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Václava Zvardoňová Maříková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁ, Renáta. Bolest u onkologicky nemocných z pohledu sestry. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma