Bc. Štěpán Alfred Drástal

Bachelor's thesis

Finanční management příspěvkové organizace

Financial management of a nonprofit organization
Anotácia:
Cílem bakalářské práce je odhalit, jakým způsobem jsou financovány příspěvkové organizace. Dále pomocí vertikální analýzy výkazu zisku a ztrát zmapovat změny vybraných účtů, na základě kterých bude vyvozen závěr a případná doporučení. Získané příjmy z hlavní činnosti či doplňkové činnosti nepokryjí celkové náklady příspěvkové organizace. Příspěvkové organizace proto inkasují další finanční prostředky …viac
Abstract:
The aim of the bachelor's thesis is to ascertain how publick-benefit corporation are financed, and to map changes in individual accounts on the basis of a vertical analysis of the profit and loss statement, on the basis of which a conclusion and possible recommendations will be written. The income obtained from the main activity or additional activities will not cover the total costs of the contributory …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedúci: Ing. Jan Mertl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Yvona Legierská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní