Mgr. Ondřej Mimra

Diplomová práce

Postavení a role Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v systému veřejné správy

The Position and Role of theOffice of the Government Representation in Property Affairs
Anotace:
Tato práce popisuje postavení a roli Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v systému veřejné správy nejprve z pohledu ochrany veřejného zájmu, jelikož patří mezi jeho ochránce. Dále je pak uvedena historie a vývoj ÚZSVM společně se srovnáním s evropskými protějšky ÚZSVM.
Abstract:
This thesis describes the position and role of the Office of the Government Representation in Property Affairs in organisation of public service, firstly from the perspective of its belongings into a group of „Authorities protecting public interests“. Further there is a historical summary of the OGRPA and its development together with international comparison with similar institutions in Europe.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Oponent: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta