Hana Šimková

Bakalářská práce

A Market Analysis for a Slovak Event Planning Agency

A Market Analysis for a Slovak Event Planning Agency
Abstract:
This bachelor thesis focuses on market analysis for establishing a new event planning agency focused on weddings located in the western part of Slovakia. The goal of this thesis is to discover if a new wedding planning agency has a chance to succeed on the Slovak market. The theoretical part of the thesis deals with definitions and explanations of basic terms connected with market analysis. The second …více
Abstract:
Táto bakalárska práca je zameraná na analýzu trhu pre založenie novej event planning agentúry zameranej na organizáciu svadieb na západnej časti Slovenska. Cieľom práce je zistiť, či by sa takáto agentúra na Slovenskom trhu uplatnila. Teoretická časť bakalárskej práce sa zaoberá definíciami a popismi základných pojmov týkajúcich sa analýzy trhu. Druhá časť teórie je zameraná na vysvetlenie event planningu …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Šárka Papadaki, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šimková, Hana. A Market Analysis for a Slovak Event Planning Agency. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi