Bc. Jindřich Škrášek

Diplomová práce

Posouzení rizik a návrh bezpečnostní dokumentace pro zabezpečení letiště

A Risk Assessment and Proposal of Security Documentation for Airport Security
Anotace:
Diplomová práce pojednává o problematice posouzení rizik a návrhu bezpečnostní dokumentace pro zabezpečení letiště. Práce je dělena do části teoretické a praktické. Teoretická část vymezuje problematiku letecké dopravy a právní povinnosti. Praktická část je zaměřena identifikaci hrozeb a posouzení vybraných bezpečnostních rizik pomocí různých metod a analýz. V závěru práce je zpracován návrh na minimalizaci …více
Abstract:
This Diploma thesis deals with the issues of risk assessment and draft of security documentation fo airport security. The thesis is divided into theoretical and practical parts. Theoretical part is focused in issue of air traffic and legal obligations. Practical part is focused for threats identification and risk assessment of chosen security risks with regard to the security concept.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015
Zveřejnit od: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Dora Lapková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Škrášek, Jindřich. Posouzení rizik a návrh bezpečnostní dokumentace pro zabezpečení letiště . Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe