Bc. Adriana Klímková

Diplomová práce

Zájmy členských států NATO v rámci vnitroaliančního jednání o nové strategické koncepci

Interests of NATO member states within the intra-alliance negotiation about the new Strategic Concept
Anotace:
Dne 19. listopadu 2010 přijala Severoatlantická aliance na summitu v Lisabonu novou strategickou koncepci. Tomuto kroku však předcházela jednání o tom, jak by daná koncepce měla vypadat. Předložená diplomová práce se zaměřuje na to, jaké zájmy mají jednotlivé členské země v rámci vnitroaliančního jednání o nové strategické koncepci, a nachází dělící linie uvnitř Aliance. Práce také stručně zkoumá pojmy …více
Abstract:
On 19th November 2010 at their Summit meeting in Lisbon, NATO leaders adopted a new Strategic Concept. This step was preceded by negotiations about how the Concept will look like. The thesis focuses on interests of each member state within the intra-alliance negotiations about the new Strategic Concept and indicates dividing lines inside the Alliance. The thesis also briefly examines terms such as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 1. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií