Michał Noga

Master's thesis

Developing a business strategy to achieve sustainable competitive advantage for Trafin Oil, a.s.

Návrh konkurenční strategie pro společnost Trafin Oil, a.s. s cílem dosažení udržitelné konkurenční výhody
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá navržením podnikové strategie pro společnost Trafin Oil, a.s. s cílem dosažení udržitelné konkurenční výhody. Trafin Oil, a.s. je malý podnik operující na trhu s odpadními oleji. Pro dosažení cíle práce byl proveden široký výzkum stávající literatury v oboru strategie. Vyčleněné teoretické rámce jsou důkladně použity v části praktické a spolu s krátkým dotazníkovým šetřením …more
Abstract:
The objective of this thesis is to propose a business strategy that would result in sustainable competitive advantage for Trafin Oil, a.s. - a Czech company operating on the waste oil market. In order to accomplish the stated objective, extensive research has been performed into the existing body of literature on the subject. Frameworks for analysis of the competitive situation are presented and applied …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 11. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 9. 2012
  • Supervisor: Ladislav Tyll
  • Reader: Josef Krause

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33966