Theses 

Návrh technologického postupu opracování segmentu kulové dráhy s využitím CAD/CAM systému – Jakub Pekr

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Strojírenská technologie

Jakub Pekr

Diplomová práce

Návrh technologického postupu opracování segmentu kulové dráhy s využitím CAD/CAM systému

Production Technology Proposal of Track Ball Segment Machining with the use CAD/CAM System

Anotace: Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem nového technologického postupu opracování segmentu kulové dráhy. Pro jeho výrobu je použita metoda třískového obrábění na navrženém CNC stroji s pomocí progresivních řezných nástrojů. Ke zhotovení nového postupu byl využit CAD/CAM systém MasterCAM X6. Závěr práce patří technicko-ekonomickému zhodnocení navržené varianty technologického postupu.

Abstract: The present master thesis deals with the design of a new Technology Proposal of Track Ball Segment. Its production method is used to machining on CNC machine using progress cutting tools. The construction of a new procedure was used CAD / CAM system Mastercam X6. Conclusion the thesis includes technical and economic evaluation of proposed variants of the technological process.

Klíčová slova: CAD/CAM, Technologický postup, Ozubený segment

Keywords: CAD/CAM, Technology Proposal, Gear Segment

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Marek Sadílek
  • Oponent: Břetislav Přecechtěl

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 14:46, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz