Barbora Dvorníková

Bakalářská práce

Kvalitativní výzkum sociálních komunit vinařů ve vinařské oblasti Morava

Qualitative Research of Winemakers' Social Communities in the Wine Region of Moravia
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, jak funguje vybraná sociální komunita VOC v daném území na Moravě. Kvalitativní výzkum byl osobně na Moravě proveden formou přímých rozhovorů s vybranými členy VOC Znojmo ze znojemské vinařské podoblasti a zaměřoval se zejména na vznik vazeb a roli sociálního kapitálu v této komunitě. Bylo zjištěno, že v sociální komunitě VOC Znojmo je silná vazba sociálního …více
Abstract:
The main objective of this bachelor thesis is to determine how does the selected social community in Moravia works. Qualitative research was made personally in Moravia through direct interviews with selected members of the VOC Znojmo from Znojmo wine subregion and centered mainly on the creation of bonds and the role of social capital in this community. It has been uncovered that in the social community …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jiří Zelený
  • Oponent: Ing. Stanislava Belešová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví