Theses 

Kvalitativní výzkum sociálních komunit vinařů ve vinařské oblasti Morava – Barbora Dvorníková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management (Study in Czech)

Barbora Dvorníková

Bachelor's thesis

Kvalitativní výzkum sociálních komunit vinařů ve vinařské oblasti Morava

Qualitative Research of Winemakers' Social Communities in the Wine Region of Moravia

Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, jak funguje vybraná sociální komunita VOC v daném území na Moravě. Kvalitativní výzkum byl osobně na Moravě proveden formou přímých rozhovorů s vybranými členy VOC Znojmo ze znojemské vinařské podoblasti a zaměřoval se zejména na vznik vazeb a roli sociálního kapitálu v této komunitě. Bylo zjištěno, že v sociální komunitě VOC Znojmo je silná vazba sociálního kapitálu, z čehož je možné vyvodit, že je to jedno z nejlépe fungujících VOC v České republice, které je založeno na vzájemné důvěře a spolupráci mezi členy.

Abstract: The main objective of this bachelor thesis is to determine how does the selected social community in Moravia works. Qualitative research was made personally in Moravia through direct interviews with selected members of the VOC Znojmo from Znojmo wine subregion and centered mainly on the creation of bonds and the role of social capital in this community. It has been uncovered that in the social community VOC Znojmo is a strong bond of social capital, from which we can conclude that it is one of the best performing VOC in the Czech Republic, which is based on mutual trust and cooperation between members.

Keywords: apelační systém, sdružení vinařů VOC, sociální kapitál, vinařství, VOC Znojmo, vzájemná důvěra, appellation system, association of winemakers VOC, mutual trust, social capital, viticulture

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Jiří Zelený
  • Reader: Ing. Stanislava Belešová, PhD.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze


Go to top | Current date and time: 25/6/2019 06:15, Week 26 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz