Theses 

Kvalitativní výzkum sociálních komunit vinařů ve vinařské oblasti Morava – Barbora Dvorníková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví

Barbora Dvorníková

Bakalářská práce

Kvalitativní výzkum sociálních komunit vinařů ve vinařské oblasti Morava

Qualitative Research of Winemakers' Social Communities in the Wine Region of Moravia

Anotace: Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, jak funguje vybraná sociální komunita VOC v daném území na Moravě. Kvalitativní výzkum byl osobně na Moravě proveden formou přímých rozhovorů s vybranými členy VOC Znojmo ze znojemské vinařské podoblasti a zaměřoval se zejména na vznik vazeb a roli sociálního kapitálu v této komunitě. Bylo zjištěno, že v sociální komunitě VOC Znojmo je silná vazba sociálního kapitálu, z čehož je možné vyvodit, že je to jedno z nejlépe fungujících VOC v České republice, které je založeno na vzájemné důvěře a spolupráci mezi členy.

Abstract: The main objective of this bachelor thesis is to determine how does the selected social community in Moravia works. Qualitative research was made personally in Moravia through direct interviews with selected members of the VOC Znojmo from Znojmo wine subregion and centered mainly on the creation of bonds and the role of social capital in this community. It has been uncovered that in the social community VOC Znojmo is a strong bond of social capital, from which we can conclude that it is one of the best performing VOC in the Czech Republic, which is based on mutual trust and cooperation between members.

Klíčová slova: apelační systém, sdružení vinařů VOC, sociální kapitál, vinařství, VOC Znojmo, vzájemná důvěra, appellation system, association of winemakers VOC, mutual trust, social capital, viticulture

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jiří Zelený
  • Oponent: Ing. Stanislava Belešová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 12:41, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz