Theses 

Primární prevence vzniku zubního kazu u dětí mladšího školního věku – Sandra ŠMÍDOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Sandra ŠMÍDOVÁ

Bachelor's thesis

Primární prevence vzniku zubního kazu u dětí mladšího školního věku

Primary dental caries prevention in children of preschool age.

Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku prevence vzniku zubního kazu, a to u dětí mladšího školního věku. Cílem práce je zjistit, zda jsou při péči o chrup dětí ve věku 5 až 12 let z Prostějovského regionu dodržovány zásady primární prevence vzniku zubního kazu. Teoretická část pojednává o charakteristice chrupu, patologiích tvrdých zubních tkání a prevenci vzniku zubního kazu. Empirická část prostřednictvím kvantitativní výzkumné strategie zkoumá, které zásady primární prevence vzniku zubního kazu jsou dodržovány u dětí z Prostějovského regionu ve věku 5 až 12 let.

Abstract: The bachelor thesis is focused on the prevention of dental caries, and for children of primary school age. The aim is to find out whether there are the principles of primary prevention of dental caries in the dental care of children 5-12 years of Prostějovský region. The theoretical part discusses the characteristics of dental patology of dental hard tissues and prevention of dental caries. The empirical part examines through quantitative research examines the strategies that the principles of primary prevention of tooth decay are observed in children from Prostějovský region aged 5-12 years.

Keywords: mladší školní věk, zubní kaz, primární prevence vzniku zubního kazu

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2014
  • Accessible from:: 24. 4. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jana Majerová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠMÍDOVÁ, Sandra. Primární prevence vzniku zubního kazu u dětí mladšího školního věku. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 24/5/2019 03:32, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz