Theses 

Záchranné mechanismy k řešení dluhové krize v eurozóně – Bc. Hana BENEŠOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Hana BENEŠOVÁ

Diplomová práce

Záchranné mechanismy k řešení dluhové krize v eurozóně

Mechanisms for Solution of the Euro Area Debt Crisis

Anotace: Diplomová práce se zabývá záchrannými mechanismy a nástroji přijatými EU k řešení dluhové krize. Cílem práce je zhodnocení, zda v důsledku finanční krize došlo k prohloubení integrace členských států EU a na základě výsledků ekonomických ukazatelů posoudit, zdali pomoc poskytnutá nejvíce ohroženým státům přinesla očekáváné zlepšení tíživé situace. Pomocí deskripce a analýzy přijatých nástrojů, zejména záchranných mechanismů jsme došli k závěru, že došlo pouze k zintenzivnění spolupráce mezi členskými státy. Úspěšnost mechanismů byla potvrzena porovnáním hospodářských výsledků. V práci je věnován prostor i nejvýznamnějším problémům, jež provázely vznik záchranných mechanismů a též problematické situaci Řecka.

Abstract: The thesis focus on rescue mechanisms and instruments adopted by the EU to solve the debt crisis. The main aim of the thesis is to evaluate whether the financial crisis deepened integration of the EU Member States. Furthermore, the thesis show whether the assistance provided to the most vulnerable countries brought the expected improvements in the difficult situation which is based on the results of the economic indicators. According to the authors description and analysis was only the cooperation between Member States intensified. The succees of the mechanism was confirmed by comparing the economic results. Besides that, the thesis includes the most significant problems that have accompanied the emergence of rescue mechanisms as well as problematic situation in Greece.

Klíčová slova: krize, stabilizační mechanismus, EFSM, EFSF, ESM, Pringle, Řecko

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2015
  • Zveřejnit od: 30. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 3. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

Jak správně citovat práci

BENEŠOVÁ, Hana. Záchranné mechanismy k řešení dluhové krize v eurozóně. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 23:32, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz