Aneta Kopecká

Diplomová práce

Divadlo DRAK a jeho vliv na divadlo Spare Parts Puppet Theatre

DRAK Theatre and its influence on Spare Parts Puppet Theatre

Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá dvěma loutkovými divadly, a to českým Divadlem DRAK a australským loutkovým divadlem Spare Parts Puppet Theatre a vlivem tohoto českého loutkového divadla na divadlo australské. První kapitola se věnuje vývoji Divadla DRAK, jeho specifikám a charakteristice vybraných inscenací z posledních několika let. Další kapitola shromažďuje zprávy o australském loutkovém divadle …více
Abstract:
This diploma thesis is dealing with two theatres: a Czech Puppet theatre called Theatre DRAK and an Australian theatre called Spare Parts Puppet Theatre. The thesis describes the influence of Czech Puppet Theatre at the Australian Puppet Theatre. The first chapter talks about the development of the DRAK Theatre, including the characteristics of chosen plays for the past few years. The next chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2011
  • Vedoucí: Jaroslav Provazník
  • Oponent: Karel Vostárek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a vjakékoliv formě, včetně formy elektronické;
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form;

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 2. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Divadelní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta AMU

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Dramatická výchova

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.