Bc. Hana MYŠÁKOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Jak sociální pracovníci pracují s teoriemi sociální práce

How do social workers work with the theories of social work
Anotace:
Tato práce se zabývá teoriemi sociální práce a jejich využitím v praxi sociálních pracovníků. Teoretická část popisuje jejich historický vývoj až po současnou krizi sociální práce. Následně se zaměřuje na konkrétní model, a to úkolově orientovaný přístup. Ten má v českém prostředí výjimečné postavení, neboť vykazuje paralely se zákonem o sociálních službách a Standardy kvality sociálních služeb. Závěr …více
Abstract:
This diploma thesis is dealing with social work theories and their usage in practice of social workers. Theoretical part describes their historical evolution until actual crisis of social work. Afterwards it is aimed on specific model, task centred approach. This approach has in Czech environment exceptional position, because it shows parallels with Act on social services and Standards of social services …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MYŠÁKOVÁ, Hana. Jak sociální pracovníci pracují s teoriemi sociální práce. Č. Budějovice, 2019. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ep2dho ep2dho/2
29. 3. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
29. 3. 2019
Bulanova, L.
30. 3. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.