Bc. Hana MYŠÁKOVÁ, DiS.

Master's thesis

Jak sociální pracovníci pracují s teoriemi sociální práce

How do social workers work with the theories of social work
Abstract:
Tato práce se zabývá teoriemi sociální práce a jejich využitím v praxi sociálních pracovníků. Teoretická část popisuje jejich historický vývoj až po současnou krizi sociální práce. Následně se zaměřuje na konkrétní model, a to úkolově orientovaný přístup. Ten má v českém prostředí výjimečné postavení, neboť vykazuje paralely se zákonem o sociálních službách a Standardy kvality sociálních služeb. Závěr …more
Abstract:
This diploma thesis is dealing with social work theories and their usage in practice of social workers. Theoretical part describes their historical evolution until actual crisis of social work. Afterwards it is aimed on specific model, task centred approach. This approach has in Czech environment exceptional position, because it shows parallels with Act on social services and Standards of social services …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2019

Thesis defence

 • Supervisor: doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MYŠÁKOVÁ, Hana. Jak sociální pracovníci pracují s teoriemi sociální práce. Č. Budějovice, 2019. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses ep2dho ep2dho/2
29/3/2019
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
29/3/2019
Bulanova, L.
30/3/2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.