Theses 

Analýza rámování obnovitelných zdrojů energie v České republice a na Slovensku s ohledem na energetickou bezpečnost – Bc. Jan Mišák

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Jan Mišák

Master's thesis

Analýza rámování obnovitelných zdrojů energie v České republice a na Slovensku s ohledem na energetickou bezpečnost

Frame analysis of renewables in Czech republic and Slovakia with considering to energy security

Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na analýzu vládního diskurzu v České republice a na Slovensku v období let 2014 - 2015, respektive 2012 - 2015. Pomocí metody rámování jsou zkoumány způsoby vyjadřování se vládních špiček obou zemí k obnovitelným zdrojům energie a především jejich možným dopadům na energetickou bezpečnost obou států.

Abstract: The thesis focuses on the government's discourse in the Czech Republic and the Slovak Republic in the period 2014 - 2015, respectively 2012 - 2015. Using the framing analysis are explored ways, how the governments of both countries express about renewables and especially their potential impacts on energy security.

Keywords: Česká republika, Slovensko, obnovitelné zdroje energie, energetická bezpečnost, bezpečnost, vláda, vládní diskurz, diskurzivní analýza, rámování, konstruktivismus

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 1. 2016
  • Supervisor: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petr Ocelík, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Other references 


Go to top | Current date and time: 22/4/2019 08:33, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz