Bc. David Fac

Master's thesis

Hodnocení finanční výkonnosti vybrané obchodní korporace po sestavení účetní závěrky dle IFRS

Financial assessment of the chosen company after the transformation of financial statements according to IFRS
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá sestavením účetní závěrky vybraného podniku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Převod se týká vybraných položek, u kterých lze předpokládat odlišný přístup české účetní legislativy a Mezinárodních účetních standardů. Účetní výkazy v souladu s českou účetní legislativou a výkazy v souladu s IFRS slouží jako vstupní data pro hodnocení finanční výkonnosti. Finanční …viac
Abstract:
Diploma thesis deals with a transformation of financial statements of the chosen company in compliance with International Financial Reporting Standards. The transformation deals mainly with cases, where the different approach of local GAAP and IFRS is expected. Financial statements according to local GAAP and financial statements in compliance with IFRS are used for purposes of the performance evaluation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2019
  • Vedúci: Ing. Michaela Jurová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Jana Hvozdenská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta