Hynek Kovář

Bachelor's thesis

Exportní strategie firmy Ferrit s.r.o. a její působení na ruském trhu

Export strategy of firm Ferrit s.r.o. and its operations on Russian market
Abstract:
Cílem práce je představit firmu Ferrit s.r.o. a její působení na ruském trhu. V úvodní části se práce zabývá především úkony, které musí firmy učinit před tím, než vstoupí na zahraniční trh. Ve druhé části je představena samotná firma Ferrit s.r.o., která se zabývá výrobou strojů do prostředí s nebezpečím výbuchu, a je nastíněno její působení na domácím trhu i na zahraničních trzích. Třetí část se …more
Abstract:
Aim of the bachelor thesis is to introduce company Ferrit s.r.o. and its operations on Russian market. First part focuses on actions, that companies have to undertake before they enter a foreign market. In second part is introduced company Ferrit s.r.o. whose subject of enterprise is to produce machinery intended for use in potentially explosive atmospheres. In this part is also outlined its operations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 11. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2011
  • Supervisor: Jiří Zeman
  • Reader: Alena Filipová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27119

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod