Bc. Zuzana Panczaková, DiS.

Diplomová práce

Kulturní politika Evropské unie - Evropeizace české kulturní politiky

Cultural Policy of European Union - Europeanisation of Czech Cultural Policy
Anotace:
Práce se zaměřuje kulturní politiku Evropské unie a všímá si zda a jaký má dopad na kulturní politiky členských států respektive České republiky. Evropeizace a míra domácí změny české kulturní politiky jsou zkoumány ve třech parametrech. Jednak se zaměřuje na dokumenty české kulturní politiky a jejich změnu související s Evropskou unií po roce 1996. Za druhé si též všímá přejímání evropské legislativy …více
Abstract:
The paper concentrates on the theme of European Union Cultural Policy and it observes if and what impact it has on member states or more precisely on Czech Republic. Europeanization and the measure of domestic change are analyzed through three parameters. Firstly, the paper concentrates on documents of Czech cultural policy and on their change related to the European Union after 1996. Secondly it analyses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií