Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.

Doctoral thesis

Byzantská žebravá poezie v kontextu soudobého literárního dění

Byzantine begging poetry within the contemporary literary context
Abstract:
Disertační práce je komparativní studií o byzantské žebravé poezii (12. století). V úvodu vymezuje korpus textů spadajících do tohoto žánru (Ptochoprodromika, Theodóros Prodromos, Manganeios Prodromos, „Majuriho báseň“, verše z vězení Michaéla Glyka), podává zprávu o stavu bádání o těchto textech a zařazuje je do kontextu soudobého literárního dění. Dále podává stylistickou analýzu (stylistické figury …more
Abstract:
The dissertation presents a comparative study of Byzantine begging poetry (12th century). The corpus of the studied texts is defined in the introduction (Ptochoprodromika, Theodore Prodromos, Manganeios Prodromos, the Majuri’s poem, verses from prison of Michael Glykas) where all available literature on the subject is surveyed and the texts are set in the contemporary literary context. Furthermore …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2008
  • Supervisor: prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc.
  • Reader: prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc., PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Doctoral programme / field:
Philology / Modern Greek Language and Literature

Theses on a related topic