Bc. Tereza Němcová

Bakalářská práce

Řízení vztahu se zákazníky akciové společnosti BAHAL ČR

Customer Relationship Management company BAHAL CR
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na řízení vztahů se zákazníky ve firmě a možnosti jejich zlepšení. Teoretická část práce popisuje marketingový mix, řízení vztahů se zákazníky, hodnotu pro zákazníky, vztah se zákazníky, historii CRM a SWOT analýzu. Praktická část je zaměřena na analýzu aktuálního stavu řízení vtahů se zákazníky a z toho plynoucích doporučení pro společnost.
Abstract:
This bachelor thesis is focused on Customer Relationship Management in the company and the possibility of their improvement. The theoretical part describes the marketing mix, customer relationship management, customer value, customer relations, the history of CRM and SWOT analysis. The practical part is focused on the analysis of the current status of customer relationship management and the resulting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Stiva Jokeš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting