Theses 

Rizika spojená s užíváním nealkoholových návykových látek klienty Kontaktního centra Kolín o.s. Prostor – Markéta Paluchová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Markéta Paluchová

Bakalářská práce

Rizika spojená s užíváním nealkoholových návykových látek klienty Kontaktního centra Kolín o.s. Prostor

Risk associated with using non-alcohol addictive substances by clients of the Contact center of civic association Prostor in Kolin

Anotace: Bakalářská práce popisuje problematiku rizik spojených s užíváním nealkoholových návykových látek klienty Kontaktního centra Kolín Prostor plus o.p.s. Obecně charakterizuje drogové služby, nízkoprahová kontaktní centra a kontaktní práci. Blíže specifikuje Kontaktní centrum Kolín Prostor plus o.p.s. Dále se zabývá charakteristikou nealkoholových návykových látek, definuje abusus nealkoholových návykových látek a vznik závislosti. Kapitola o rizicích užívání návykových látek blíže popisuje a rozděluje rizika do oblasti zdravotní, právní, sociální a dle pracovníků také osobní. Výzkumné šetření se zabývá subjektivním vnímáním rizik spojených s užíváním nealkoholových návykových látek klienty Kontaktního centra Kolín Prostor plus o.p.s., pomocí kvalitativního přístupu zkoumání (případové studie), s metodou sběru dat ve formě rozhovorů s klienty Kontaktního centra Kolín Prostor plus o.p.s.

Abstract: The Bachelor thesis deals with risks connected to abuse of non-alcoholic addictive substances by clients of Drug Addiction Treatment Centre (DATC) Kolín. It describes preventive service, low-threshold contact centres and social work. It specifies DATC Kolín in detail. The aim of this work is also to describe characteristics of non-alcoholic addictive substances, defines excessive use of non-alcoholic addictive substances and the origin of addiction. The chapter about risks of addictive substances further describes threads and divides them to medical, legal, social and also personal sphere as claimed by DATC employees. The study describes subjective perception of threads involved in use of non-alcoholic addictive substances by clients of DATC Kolín. It uses qualitative approach of research (case study) along with method of data collecting through interviews with clients of DATC Kolín.

Klíčová slova: rizika drog, návyková látka nealkoholová, centrum kontaktní, abusus, závislost

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Václav Bělík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 2. 2019 dostupné: světu
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Text práce Text práce
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 10:24, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz