Theses 

Církevní gymnázium na Velehradě – Bc. Marie Špačková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy

Bc. Marie Špačková

Bakalářská práce

Církevní gymnázium na Velehradě

Church gymnazium in Velehrad

Anotace: Bakalářská práce se zabývá dějinami původního jezuitského gymnázia na Velehradě v letech 1916 – 1950. Kromě historie se zaměřuje na celkovou charakteristiku studia a popisuje také mimoškolní a volnočasové aktivity studentů. Dále se práce zabývá obnoveným gymnáziem od roku 2004 po současnost. Popisuje vznik obnoveného gymnázia, jeho poslání a celkovou charakteristiku školy. V textu též nechybí stručná historie klášterní budovy, ve které gymnázium sídlí a popisuje také okolnosti příchodu Tovaryšstva Ježíšova na Velehrad. Práce dále rozebírá periodikum Zprávy velehradské, které je s gymnáziem úzce spojeno a stalo se jedním z významných pramenů. V závěru bakalářské práce jsou uvedeny medailonky významných osobností se školou spojené.

Abstract: The bachelor thesis deals with the history of the original jezuits gymnazium in Velehrad between the years 1916 – 1950. Apart from the history it concentrates on the whole characteristics of the education and also describes extracurricular and leisure time activities of students. Further, the thesis deals with the restored gymnazium from the year 2004 up to the present. It describes its establishment, its mission and the whole characteristic of the school. The thesis also provides a brief history of the monastery building, in which the gymnazium is situated and describes the circumstances of the arrival of the Society of Jesus to Velehrad. The thesis also examines the periodical Zprávy velehradské, which is closely related to the gymnazium and became one of the significant sources. At the end of my bachelor thesis you can find brief biographies of people connected with the school.

Klíčová slova: Tovaryšstvo Ježíšovo, jezuité, Velehrad, Stojanovo gymnázium Velehrad, církevní gymnázium, Zprávy velehradské, Society of Jesus, jezuits, Stojan gymnazium, church gymnazium

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 14:39, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz