Lukáš OCHRANA

Diplomová práce

Průzkum vzájemné percepce žáka a pedagoga

Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematikou sociální percepce v závislosti na vzájemné reciprocitě žáka a pedagoga, která se prezentuje v oblasti školních zařízení. Jedná se o téma, které je v současné době, velice aktuální a jehož smysl neustále nabírá na významu. Teoretická část diplomové práce prezentuje, vymezuje a definuje edukační proces, sociální interakci, sociální percepci a reciprocitu …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the issue of social perception, depending on the mutual reciprocity of the educatee and the educator, which is presented in the field of school facilities. This is a topic of current importance and its meaning is still gaining magnitude. The theoretical part of the diploma thesis presents, specifies and defines the educational process, social interaction, social perception …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OCHRANA, Lukáš. Průzkum vzájemné percepce žáka a pedagoga. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika