Bc. Radmila Staňková

Diplomová práce

Socializace a srovnání profesního zařazení sluchově postižených dětí ze Základní školy pro sluchově postižené v Ostravě - Porubě a Základní školy pro sluchově postižené v Brně

Socialization and Comparing of occupational formatting of children from the Basic schools for hearing impaired pupils in Ostrava and Brno
Anotace:
Staňková Radmila: Socializace a srovnání profesního zařazení sluchově postižených dětí ze Základní školy pro sluchově postižené v Ostravě - Porubě a Základní školy pro sluchově postižené v Brně, diplomová práce, MU 2007, stran 96 V diplomové práci je uveden přehled historie vzdělávání sluchově postižených dětí a nastíněna problematika sluchového handicapu, jeho následky, závažnost a alternativní možnosti …více
Abstract:
Staňková Radmila: Socialization and Comparing of occupational formatting of children from the Basic schools for hearing impaired pupils in Ostrava and Brno, graduation thesis, MU 2007, 96 pages In graduation thesis there is mentioned the summary of history of education of hearing impaired children and there is outline of problems concerning hearing handicap, its effects, relevance and alternative possibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta