Petra Nagyová

Bakalářská práce

A Comparison of Online Banking in the Czech Republic and in Other Selected EU Countries

A Comparison of Online Banking in the Czech Republic and in Other Selected EU Countries
Abstract:
Cílem bakalářské práce je provést analýzu a porovnat online bankovnictví ve vybraných evropských zemích se zaměřením na osvojení internetového bankovnictví, bankovní pop-latky a zabezpečení. Bakalářská práce se dělí na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se nejprve zaměřuji na popis elektronického bankovnictví, typy služeb a jeho vývoj. Dále jsou zmíněny výhody a nevýhody internetového …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to analyze and compare online banking in selected European countries with a focus on the adoption of internet banking, bank fees, and security. The bachelor thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part, I firstly focus on the description of electronic banking, types of services, and its development. The advantages and disadvantages …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Šárka Papadaki, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nagyová, Petra. A Comparison of Online Banking in the Czech Republic and in Other Selected EU Countries. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi